God is één – en wij in Hem

‘Want de HEER, uw God, is een God van liefde.’

Deuteronomium 4:31

God is één, Hij is de enige, maar Hij is niet alleen. God is liefde (1 Joh. 4:8). Dat was Hij al voordat Hij besloot zijn liefde te delen met mensen. Want Hij onderhoudt een liefdesrelatie in zichzelf – als Vader, Zoon en Geest.

Er is een hechte relatie binnen de drie-eenheid. De Zoon doet niets onafhankelijk van de Vader.

‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier’ (Joh. 5:19).

En de Geest werkt niet onafhankelijk van de Vader en de Zoon.

‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen’ (Joh. 15:26).

God is wel een drie-eenheid, maar dan toch vooral een eenheid. En in zijn eenheid één met jou en mij. Want Jezus is gekomen om ons in die eenheid op te nemen.

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’ (Joh. 17:22-23).

Je kunt het niet vaak genoeg horen: God houdt van jou – net zoveel van jou als Hij van Jezus houdt. Hij is één en onverdeeld in zijn liefde voor jou!