God sluit de deur

Toen sloot de HEER de deur achter hem.
Genesis 7:16


Een nieuwe dag. Laten we nog even onze deur controleren voordat we aan de slag gaan – oké?
Noach leefde vanuit rust en zag het oordeel aan zich voorbijgaan. Hij ging de ark binnen voordat een watermassa de aarde overspoelde.

En God sloot de deur achter hem en zijn gezin. God sloot de deur: Hij zorgde ervoor dat het oordeel geen effect had op Noach.

Denk op de vroege ochtend even mee wat dat betekent. Hier zie je Gods genade weer.

Gods genade – ook voor ons? Yep. Petrus schrijft dat de watervloed van toen een voorafbeelding is van de waterdoop (1 Pet. 3:21). Ook wij worden uit het water gered, uit de veroordeling. Onze zonden hebben geen invloed meer – we ontvangen nieuw leven. Zoals Noach in de ark mogen wij in Jezus zijn.

Stom dat we ons toch nog vaak laten intimideren door de zonde, bang dat we de ark uitgeschopt worden. Maar als je al valt, val je in de ark. Als je al zondigt, ben je in Jezus.

De Bijbel zegt dat er nu geen veroordeling meer is voor wie in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1). ‘Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?’ schrijft Paulus verderop (8:33). God heeft zelf de deur gesloten. Stom als je hem dan toch nog opent voor het geweld van de veroordeling.

Probeer jezelf niet te rechtvaardigen. Neem je rust in de ark. God heeft zelf de deur gesloten. Je bent gerechtvaardigd in Christus. Veilig in Hem.

Shut the door, keep out the devil!