Goed geslapen?

Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water.
Genesis 7:18


Zou Noach goed geslapen hebben in de ark? Vast wel. Hij zal zijn naam eer aan gedaan hebben. Die betekent immers ‘rust’. Noach kon rusten in Gods genade, ondanks de veroordeling die om hem heen raasde.

Iemand anders sliep ook rustig door toen het natuurgeweld met bovennatuurlijke kracht losbrak. In een kleinere boot. Met meer mensen, die trouwens wel in paniek raakten. Jezus.

De discipelen maakten Hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’

Ze hadden ook wat anders kunnen zeggen, maar ze hadden geen rust, geen geloof, geen moed.

Jezus sprak de wind bestraffend toe en zei tegen de golven: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. (Mar. 4:35-41)

Rust! Jezus legde zijn rust aan zijn omgeving op. Zijn naam betekent dan ook ‘God redt’.

Heb je wel eens slapeloze nachten gehad? Ik wel. Onnodig dus. De omstandigheden kunnen om je heen tekeergaan, mensen kunnen je alles in het gezicht slingeren, het kan geweldig stormen, het oordeel kan razen, maar kijk waarin je staat. In de ark, met Jezus in de boot. En kijk waarop je staat. Op de veroordeling; daar sta je boven. Let dan ook niet op je omgeving, maar op Jezus, die alle macht bezit. Als Hij slaapt, doe dan hetzelfde. Zoek je rust in Hem, ook al stormt het nog zo om je heen. En als Hij gaat spreken, zeg het Hem dan na: ‘Zwijg! Wees stil!’ Moet je kijken hoe de omstandigheden dan tot rust komen.  

Wat ontvang je van die Man in je boot? Net als Noach in de ark: rust.