Rust!

Alleen Noach vond bij de HEER genade.
Genesis 6:8


Vandaag beginnen we met een raadsel: waarom vond Noach genade in de ogen van God? Hier in Genesis 6 wordt dat woord genade voor het eerst in de Bijbel genoemd. Waarom?

Verderop staat dat Noach rechtschapen was, de enige die een voorbeeldig leven leidde in een tijd vol onrecht. Hij stak af tegen de rest van de mensheid, die door en door slecht was. Maar dat staat vermeld nadat gezegd is dat Noach genade vond bij JHWH. Wat was Noachs geheim?

Zijn naam betekent rust.

In de Bijbel moet je rekening houden met de betekenis van namen. Het geheim van Noach schuilt in zijn naam. Hij leefde vanuit rust. Vanuit vertrouwen in God.

‘Alles wat de mensen uitdachten was steeds even slecht’ lezen we in vers 5. Maar Noach vond genade bij de Heer. Hij was tot rust gekomen. Op z’n gemak bij God. God kon zijn genade bij Noach kwijt, omdat Noach daarop vertrouwde. Er staat: ‘Hij leefde in nauwe verbondenheid met God’ (vers 9). Noach leefde vanuit het geloof in Gods genade, de basisrust die hem onderscheidde van zijn omgeving.

Noach vond genade bij de Heer. Rust vindt genade bij God.

Genade reageert positief op rust. Nu jij, nu wij, vandaag …

Tip – Kom eerst maar eens tot rust voordat je aan iets nieuws begint. Je mag Gods genade verwachten!