God spreekt

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie (…) en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’
Genesis 12:1


Wie zijn je voorbeelden? Met wie kun je je identificeren als iemand die door God rechtvaardig verklaard werd? Iemand die zijn positie innam en leefde door geloof? Neem Abraham!

Abraham is het voorbeeld van iemand die in Gods ogen rechtvaardig is, omdat hij leeft vanuit een vertrouwelijke omgang met God. ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend,’ schrijft Paulus (Rom. 4:3). Niet op grond van zijn daden, schrijft hij, maar op grond van zijn geloof. Abraham neemt zijn positie in en kijk hoe God daarop reageert.

God spreekt met Abraham. Hij vindt bij hem gehoor. Abraham gelooft God.

God kon spreken in het leven van Abraham. Hij was losgekomen van zijn achtergrond, los van zijn familie. Hij had de wereld waar hij uit kwam achter zich gelaten. Zijn bestemming was onduidelijk, maar hij was bereid om te gaan waar God hem zou leiden. God sprak en Hij sprak niet voor niets. Abraham was bereid te luisteren en in vertrouwen te doen wat God zei. Zo ging hij op weg.

Als God spreekt, is dat nooit vrijblijvend. Maar ook nooit beangstigend. Hij wil zijn genade tonen als we bereid zijn daarop in te gaan. Hij wil méér geven dan we achterlieten. Abraham geloofde God. Daardoor kon God hem en zijn nakomelingen geweldig zegenen.

Paulus zegt dat de zegen van Abraham ons ten deel is gevallen (Gal. 3:14) . Dat belooft wat. Maar wel door het geloof, schrijft hij. Blijf geloven in Gods genade en in de uitwerking daarvan.