Status en uitwerking

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Efeziërs 5:8


Kijk nog eens naar jouw positie. Staat jouw status vast op het fundament genade? Weet je zeker dat je een geliefd kind van God bent?

Dat Hij jou in Jezus uitkoos om te genieten van zijn onverdiende gunst? En dat niets of niemand je uit die positie kan wegrukken? Weet je dat zelfs jouw eigen gedrag daar geen invloed op heeft, omdat Gods genade onafhankelijk is van onze tekorten? Omdat God besloten heeft alleen rekening te houden met het perfect volbrachte werk van Jezus? Ben je zeker van dit fundament van genade?

Dan kunnen we gaan praten over de uitwerking van jouw positie. Want dan heeft de heilige Geest vrij spel in jouw leven, om je te leiden. Maak die dan niet bedroefd, maar werk volop met Hem mee. Als we in de eerste hoofdstukken van Paulus’ brieven over onze positie hebben gelezen, kunnen we in de laatste hoofdstukken beginnen aan de uitwerking daarvan in de praktijk.   

Lieg niet meer. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Steel niet langer. Spui geen vuile taal. Weg met alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God jou in Christus vergeven heeft (Ef. 4:25-32).

Ga de weg van de liefde. Laat er geen ontucht zijn, geen hebzucht, geen dom gepraat, geen duistere praktijken. Wees niet onverstandig, bedrink jezelf niet. Aanvaard het gezag, laat er liefde zijn in het huwelijk, eer je vader en je moeder, doe je werk met plezier (Ef. 5, 6).

Hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt? Door te volharden op de plaats die God jou in zijn genade geschonken heeft. Dan zal God met zijn Geest zijn wil in jou uitwerken. Hou vast aan je status, je positie. Blijf in Hem.