Jouw positie is in Hem

Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.
1 Johannes 2:28


In Hem: dat is het grote thema van het Nieuwe Testament. We zijn in Jezus, in Hem: dat is onze positie. En in Hem ontvangen we alles wat Hij heeft bereikt: zo kunnen we onze positie in de praktijk uitwerken.

In Johannes 3:16 lezen we dat we eeuwig leven ontvangen als we in Hem geloven en twee verzen later dat er over degene die in Hem gelooft geen oordeel wordt uitgesproken. Dat is onze positie in Hem.

Paulus schrijft dan ook: ‘In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade’ (Ef. 1:7).

Met onze doop werd die positie bekrachtigd: ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Rom. 6:4).

Telkens als we het avondmaal vieren, beleven we ook weer onze positie in Hem: ‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem,’ zegt Jezus (Joh. 6:56).

Onze positie wordt onherroepelijk zichtbaar in de praktijk. Jezus zegt dat we in Hem veel vrucht zullen dragen: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5).

Wanneer we aan onze positie in Hem vasthouden, zal dat in de praktijk liefde uitwerken. De genade die we zelf ontvangen hebben gunnen we maar wat graag aan anderen. Johannes schrijft: ‘In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn’ (1 Joh. 2:5).