God tilt je op

Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Jakobus 4:10

In het oude verbond lagen rijke beloften. God zag een heel volk voor zich dat Hij in zijn totaliteit wilde verheffen. Als ze maar zouden doen wat Hij hen opdroeg.

Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen’ (Deut. 28:1)
.

We weten dat het er niet van kwam. Maar er zou een tijd komen dat God zijn volk toch zou verheffen, ondanks hun tekorten. Door zijn Zoon te verheffen.

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven’ (Joh. 12:23).

God zou Jezus verheffen als Hij het diepste punt had bereikt: de dood aan het kruis, waar Hij al onze tekorten op zich zou nemen. Vanaf dat punt zou Hij door God naar de hoogste plaats getild worden en al zijn mensen met zich meetrekken.

‘Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen’ (Joh. 12:32).

Dankzij het kruis zijn Gods beloften voor de gemeente van Jezus beschikbaar gekomen. Hoe diep we ook zaten, we zijn met z’n allen in die hoge positie geplaatst die Jezus voor ons heeft bereikt. En dat zal niet onopgemerkt blijven.

‘Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken’ (Deut. 28:10 en 13).

De gemeente van Jezus wordt op dit moment klaargemaakt om die verheven plaats in te nemen. Gods genade leert ons intussen om op een gezonde manier met onze privileges om te gaan. Zonder trots, maar wel in volle glorie.