Jezus is meer dan Mozes

Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes.
Hebreeën 3:3

Ten tijde van het oude verbond werd de wet van Mozes geprezen. Er werden dan ook prachtige leefregels in vastgelegd. Ze zijn van universele betekenis. De wet onderstreept namelijk het belang dat kwetsbaar leven bescherming nodig heeft, hij benadrukt de waarde van het huwelijk, wijst je op de noodzaak van hygiëne en gezondheid, biedt uitgangspunten voor de rechten van de mens. Israël was er trots op.

De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen
(Ps. 19:8-9).

Als je je aan de wet hield, kon je hem bejubelen. Maar er ging ook altijd dreiging van uit. Zodra je een misstap beging, zou hij tegen je getuigen (Deut. 31:26). Jezus zegt dat niemand zich aan de wet houdt (Joh. 7:19). Uiteindelijk heeft iedereen gezondigd en verdient iedereen de dood (Rom. 2:12).

Tenzij Jezus tussenbeide komt (Rom. 3:23). Hij is méér dan Mozes en zijn wet, omdat Hij doet wat de wet niet kan. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard. Daarom bejubelen we niet langer de wet, maar Jezus. Hij is volmaakt, zijn Geest is betrouwbaar, Hij is onze wijsheid. Hij legt Gods wil in ons hart waar we met vreugde op reageren. Hij is ons licht. Hij is waarachtig, rechtvaardig, begeerlijk. Hij spreekt mij vrij van verborgen zonden en bevrijdt mij van grote zonde (naar Psalm 19:8-14).

Tip – Lees Psalm 119 eens helemaal door en denk dan aan Jezus overal waar je over de wet leest.