Luister naar Hem!

Normal 0 0 1 230 1313 10 2 1612 11.1282 0 0 0

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’
Matteüs 17:5

Mozes’ leven eindigt met een blik op het beloofde land. Dat krijgt hij te zien vanaf de berg Nebo, voordat God hem begraaft (Deut. 21:1-7). Satan probeert zijn dode lichaam te bemachtigen, maar de aartsengel Michael belet hem dat, omdat God nog een plan met hem heeft (Jud. 1:9).

Het laatste optreden van Mozes vind je namelijk op de berg bij Jezus. Hij verschijnt daar samen met Elia (Mat. 17:1-9). Die twee vertegenwoordigen de Wet en de Profeten. De drie discipelen die bij Jezus zijn herkennen de vertegenwoordigers van het oude verbond. Petrus wil hen graag bij zich houden. Hij biedt aan om een tent voor hen op te zetten. Maar dat is niet Gods bedoeling. Want Mozes en Elia verdwijnen zodra ze Jezus in zijn volle glorie hebben gezien. Ze worden bedekt door een wolk en weggenomen, omdat hun tijd erop zit. Het draait nu alleen nog om Jezus. God wil dat we uitsluitend naar Hem zullen luisteren.

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ (Mat. 17:5).

Maar hoewel Jezus daar op die berg een gedaanteverwisseling ondergaat, legt Hij zijn heerlijkheid op dat moment toch weer af. Hij daalt de berg af om de dood te ondergaan. Daarmee schept Hij een nieuw leven voor iedereen die in Hem gelooft en zet Hij de deur open voor al Gods beloften. Waar Mozes nooit zou komen en wat het volk Israël nooit volledig in bezit kreeg, heeft Jezus aan ons gegeven.

Want met zijn overwinning over de dood opent Hij het beloofde land voor iedereen die Hem volgt …