God vergeeft en vergeet

 

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’
Johannes 1:29


De vervulling van de profetie dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen (Gen. 3:15) vind je op veel plaatsen in het Oude Testament terug. Je hoort erin hoe definitief God de zonde vergeeft.

Bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag (Ps. 130:4).

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd
(Ps. 103:12).

Onze zonden werpt u in de diepten van de zee (Micha 7:19).

‘Ik vergeef je alles wat je hebt misdaan. Zo spreekt God, de HEER’ (Ez. 16:63).

‘Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan’ (Jer.
31:34).

‘Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft.
Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij
gezondigd heeft’ (Jer. 33:8).

‘Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet’
(Jes. 43:25)
.

Hoor je hoe radicaal God afrekent met zonde en schuld? Hij vergééft – en vergéét! Jezus heeft deze profetieën allemaal vervuld. Johannes de Doper wijst als laatste profeet van het oude verbond Jezus aan als het lam van het nieuwe verbond dat de zonde van de hele wereld wegneemt. Dat slaat allemaal op wat Jezus volbracht heeft aan het kruis (Joh. 1:29). Het slaat dus ook op al jouw zonden.

Tip – Dank God dat Hij je zonden vergeeft én vergeet, juist als je gezondigd hebt. Alleen vanuit zijn vergeving leer je hoe je afstand kunt nemen van de zonde.