Satans kop is vermorzeld

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen’ (Gen. 3:15).

Kun je je voorstellen hoe Adam en Eva en iedereen die Gods woord serieus nam hebben uitgezien naar het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen? Met die slang was alle ellende begonnen, daar moest een eind aan komen.

De profetie van het zaad van de vrouw is uitgekomen. Jezus heeft met Satan en zijn trawanten afgerekend. Wanneer? Aan het kruis. Daar heeft Jezus de zonde van de hele wereld op zich genomen en daarmee Satan het zwijgen opgelegd (Kol. 2:13-15).

Satan is de aanklager. Hij wil niets liever dan ons wijzen op onze schuld, op de zonde.  Hij wil ons bedreigen, zodat we bang zullen worden dat we door God veroordeeld worden. Maar Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. Ook al kan die gladjanus met zijn staart nog zwiepen, hij heeft niks meer in te brengen, nu niet en op de oordeelsdag ook niet. Jezus heeft definitief met Satans beschuldigingen afgerekend.

Jawel, het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel (Heb. 9:27, NBG) … Máár (lees verder alsjeblieft)! Maar dan gaat het niet meer om de zonde, staat erachter (Heb. 9:28). Waarom niet? Op de dag van het oordeel weegt God jouw zonde niet mee. Want in Jezus is er geen veroordeling (Rom. 8:1). God heeft de liefde die Hij uitbouwt tussen Hem en jou veilig gesteld in Jezus. Daarom mag je Hem volledig vertrouwen.

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en kunnen we op de dag van het oordeel vol vetrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus (1 Joh. 4:17).

Hoe ellendig de zondeval ook is, jij mag Genesis 3 lezen in het perspectief van Jezus’ volmaakt volbrachte werk aan het kruis.