Voor eens en altijd

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Hebreeën 13:8


De sleutel om inspiratie uit bijbellezen te ontvangen is om op zoek te gaan naar Jezus, want Jezus is de vervulling van alle profetie. Geen boek in het Nieuwe Testament legt daar zo de nadruk op als de Hebreeënbrief.

Luister hoe God daarin wil benadrukken hoe definitief het volmaakt volbrachte werk van zijn geliefde Zoon Jezus is (voor eens en altijd!) – en hoe dat jouw bewustzijn mag beheersen.

Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor
zijn eigen zonden en dan voor die van het hele volk; dat heeft hij immers voor eens en
altijd(!) gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht (Heb. 7:27).

Voor eens en altijd: dat is definitief. Eens is toen aan het kruis. Voor altijd is gisteren,
vandaag en tot in eeuwigheid – want zo is Jezus: altijd dezelfde (Heb. 13:8).

Christus is voor eens en altijd(!) het hemelse heiligdom binnengegaan met zijn
eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven (Heb. 9:12).

Voor eens en altijd: zijn verlossing is een eeuwige verlossing, die niet duurt tot de
volgende zonde die we begaan, maar die een eeuwig leven lang meegaat.

Op grond van Gods wil zijn wij voor eens en altijd(!) geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus (Heb. 10:10).

Voor eens en altijd: dat is voorgoed, permanent, definitief, blijvend, duurzaam,
onafgebroken, altijddurend, perpetueel. Of, zoals het oorspronkelijk in het Grieks
staat (epaphax): andere mogelijkheden uitgesloten.

Voor eens en altijd: andere mogelijkheden zijn dus uitgesloten!

Vandaar dat we aangemoedigd worden om altijd zonder angst in Gods
aanwezigheid te komen, juist als we tekortschieten en hulp en barmhartigheid nodig
hebben (Heb. 4:16, 10:19-23).

We doen er goed aan ons te laten sterken door genade (Heb. 13:9)!