In Hem!

God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.
Genesis 3:21


Hoe kan Gods plan slagen? Hoe kun je op Jezus lijken? Hoe kun je ooit aan je bestemming voldoen terwijl je nog zondigt?

Het zijn vragen die niet deugen. Want dan heb je nog niet begrepen wie Jezus is en wat God voor jou gedaan heeft. God gebruikt zijn Zoon namelijk niet als meetlat om te kijken of we aan onze bestemming voldoen (want dan zouden we onherroepelijk afgaan). Nee, zijn oplossing is veel radicaler: God heeft ons in Jezus geplaatst (om nooit meer verworpen te worden).

U weet immers […] dat u bent vrijgekocht met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen (1 Pet. 1:18-19).

Vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel komt Jezus naar voren. God had zijn plan met Jezus als lam al van begin af aan klaar.

Het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld (Op. 13:8, NBG ’51).

God was van begin af aan vol medeleven met mensen en begaan met hun lot, ook al zouden ze Hem de rug toekeren. Daarom kleedde Hij Adam en Eva in dierenvellen. Je ziet daar een verwijzing in naar Gods liefdevolle zorg voor ons in Jezus. Hij zou ons met Jezus bekleden.

U allen, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed (Gal. 3:27).

Het gaat bij God altijd eerst om onze positie. Dankzij Jezus ligt die vast: in Hem. Daar kan geen zonde meer tussen komen. Van daaruit mag je rustig leren hoe je die positie uitwerkt in de praktijk. Zoals Adam en Eva rondwandelden in Gods kleren, mag jij wandelen in Jezus. God ziet jou niet in je zonden, maar in Hem.