God is vóór ons

Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31

Als God vóór ons is, dan ook met al zijn zegen. Want als God vóór ons is, kan er geen vloek tegen ons zijn.

God is met heel zijn persoon vóór jou. Dus ook met al zijn eigenschappen. Met zijn liefde, die naar jou uitgaat. Met zijn heiligheid, die jou in zijn heiligheid insluit. Hij is met zijn goedheid vóór jou, om jou goed te doen. Met zijn rechtvaardigheid, waarmee Hij jou rechtvaardig heeft verklaard en recht doet. Met zijn waarheid, die in Jezus vaststaat. Met zijn wijsheid ook, die jouw wijsheid is geworden.

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:32).

Als God vóór ons is, dan wil Hij ons dus ook alles schenken. Hij heeft daar Jezus voor prijsgegeven! Stel je voor dat Hij al zijn zegen over ons uit wil schenken … Hoe vang je die dan op? In je hart. Door er ruimte voor te maken in je hart. Door je hart op al Gods beloften te richten en niet langer op de zonde, de moeite, de tegenstand.

God zegt als het ware: ‘Ik ben tegen de dingen die tegen jullie zijn, zodat jullie bezig kunnen zijn met de dingen waarmee Ik vóór jullie ben.’

En als er misschien toch nog tijdelijk moeite en strijd is, laat dit alles dan niet tegen jou getuigen. Het hoeft je niet te pakken te krijgen: jij bent dankzij Jezus méér dan overwinnaar. God is immers in dit alles vóór jou.  

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).

God is in alles vóór jou – simpelweg, omdat Hij van jou houdt!