Jij boft met al die beloften

‘De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen.’

Deuteronomium 28:9

Omdat Jezus gehoorzaam is geweest en in zijn lijden onze vloek op zich nam, zullen alle zegeningen die vanaf de berg van zegen worden uitgeroepen jou toevallen (Deut. 28:1-2).

Het maakt niet uit waar je bent, in de hectiek van de stad of rustig op het platteland, jij zult daar gezegend zijn.

‘Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land’ (Deut. 28:3).

Wat jij produceert zal gezegend zijn. Jouw kinderen, jouw werk.

‘Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten’ (Deut. 28:4).

Jouw salaris en de opbrengst van alles wat je doet zal gezegend zijn.

‘Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt’ (Deut. 28:5).

Al je plannen zullen gezegend zijn. Waar je vertrekt laat je zegen achter, waar je naartoe gaat neem je zegen mee.

‘Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan’ (Deut. 28:6).

Tegenstand, kritiek of verwerping deren jou niet: jij bent door God gezegend.

‘De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen’ (Deut. 28:7).

Alles wat jij aanraakt zal gezegend zijn, zelfs je bankrekening.

‘De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft’ (Deut. 28:8).

Klinkt dit te wonderlijk in je oren? We zijn nog lang niet uitgekeken op alle zegeningen die God belooft. Bijbellezen wordt schatgraven als je op al Gods beloften ja en amen leert zeggen!

Tip – Meer beloften? Lees heel Deuteronomium 28 maar eens uit …