Zeg amen op al Gods beloften

In hem worden alle beloften van God ingelost.

2 Korintiërs 1:20

Zegen? In Jezus is geen ja en nee, maar uitsluitend ja. Omdat Hij de vloek in zijn lichaam wegdroeg, kunnen we er zeker van zijn dat Hij naar ons toe komt met enkel zegen.

Hij belichaamt het ja (2 Kor. 1:19).

Jezus droeg Gods nee de dood in en draagt nu Gods ja jouw leven binnen. Gods ja voor jouw bestaan. Gods ja voor jouw toekomst. Gods ja voor jouw veiligheid, gezondheid, werkplezier, gezinsgeluk, geloofsleven. Het is in Jezus allemaal ja.

Want achter dat ja van Jezus gaan al Gods beloften schuil. Elke belofte van God wordt door Jezus met ja beantwoordt. Ze zijn allemaal beschikbaar. Hij staat daar lichamelijk garant voor.

In hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer (2 Kor. 1:20).

Dus komt er een belofte vanuit de Bijbel naar je toe, dan wekt Jezus het in jou op om daar direct ja op te zeggen. Aan elke voorwaarde om die belofte te ontvangen heeft Hij voldaan, dus is het wat jou betreft ja en amen.

Hoe weet je dat zo zeker? Omdat je leven gefundeerd is op alles wat Jezus heeft volbracht. Je leeft op het fundament van genade: het is onverdiende gunst dat je al die beloften mag innen. Helemaal Jezus’ verdienste, allemaal voor jou.

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft (2 Kor. 1:21).

Want God bestempelt ons met zijn beloften als zijn eigendom. De heilige Geest bevestigt dat. Hij werkt alles uit wat in Jezus ja en amen is, al Gods beloften.

Die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft (2 Kor. 1:22).

Tip – Eer God: zeg amen op elk van zijn beloften!