God woont in ons midden

De majesteit van de HEER vulde de tabernakel.
Exodus 40:35

De Here God wil bij mensen wonen. Daarom laat Hij in de woestijn een heilige tent inrichten om met zijn volk mee te reizen.

De Bijbel gebruikt vijftig(!) hoofdstukken om te beschrijven hoe God via de tabernakel zijn volk wil bereiken met zijn genade. Dit heiligdom brengt tot uitdrukking dat God zijn verblijfplaats kiest onder de mensen.

Maar wel op afstand. De structuur, inrichting en het gebruik van de tabernakel maken duidelijk dat God niet zomaar te midden van een zondig volk kan zijn. Toch wil Hij er koste wat kost voor hen zijn. Want elk onderdeel wijst op Gods liefde en trouw. En alles verwijst naar wat Jezus zal volbrengen.

De tent krijgt een allerheiligst deel, waar de ark in komt te staan. Daar troont God en daar mag alleen de hogepriester komen. Vóór het allerheiligste is een groter heilig deel ingericht, waar de priesters dienst doen. De hele tent wordt omgeven door een vlakte, de voorhof,  die afgeschermd wordt met gordijnen. Daar mag het volk komen (Ex. 25-27).

De tabernakel wordt altijd in het hart van het kamp van Israël opgezet. Daaromheen groeperen de stammen zich strak in een kruisvorm (Num. 2). De tabernakel vormt het hart van het kruis. Daar vloeit het bloed dat verzoening brengt tussen God en mensen. Daar rust Gods majesteit. En daar spreekt God.

Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER te spreken, hoorde hij een stem die met hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat (Num. 7:89).

We horen hoe Jezus vanaf het kruis spreekt. En als Hij heeft gezegd ‘Het is volbracht’, weten we dat alles wat God met zijn volk wilde bereiken door Jezus mogelijk is geworden. Hij is zo dichtbij gekomen, dat Hij in je woont met zijn Geest!