Jezus is de verzoening

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden.
1 Johannes 2:2

Waarom worden er twee engelen samen met het verzoendeksel uit één stuk goud gevormd? Omdat ze met Gods verzoeningswerk verbonden zijn. Ze schermen de toegang tot God af. Je vindt hen voor de ingang van het paradijs en ook op het verzoendeksel van de ark (Gen. 3:24, Ex. 25:18-20). Totdat Jezus komt.

Maria huilt. Het graf is namelijk leeg en de steen is weggerold. Dan ziet ze twee engelen bij het graf zitten. Eerder beschermden die twee de toegang tot God. Nu zitten ze daar (Joh. 20:11-13). Opmerkelijk: je ziet hier voor het eerst in de Bijbel engelen zítten. Jazeker: hun werk zit erop.

Want daar staat Jezus! Daar staat Gods echte ark, die alles heeft volbracht en definitief verzoening heeft gebracht!

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld (1 Joh. 2:2).

Maria draait zich om en denkt vervolgens dat ze een tuinman ziet staan (Joh. 20:14-16). En dat klopt ook. Ooit was er een tuinman die het paradijs verspilde, zodat twee engelen daar de wacht moesten houden. Maar deze tuinman heeft het paradijs heropend, zodat het werk voor de engelen klaar is. Het tijdperk van rust in Gods aanwezigheid is aangebroken (Luc. 23:43).

De eerste tuinman verloor alles. De tweede tuinman won alles. De verzoening is compleet. Gods kinderen kunnen nu thuis zijn bij God de Vader.

Jezus geeft Maria de opdracht om dat verder te vertellen.

‘Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is’ (Joh.20:17).