God zegent jouw bezit

God de Vader (...) heeft ons in Christus met talrijke geestelijke zegeningen gezegend.
Efeziërs 1:3


Er bestaat niet zoiets als een gescheiden geestelijke en natuurlijke realiteit. In Gods handen vormen ze een eenheid. Geestelijke zegeningen zijn zegeningen waar de Geest achter zit. Die wil betrokken zijn bij jouw hele bestaan, om alles wat jou aangaat te zegenen. Alles in jouw leven.

Je bent niet alleen een persoon in je geest of in je hoofd, maar ook in je lijf, je kleren, je huis, voertuig, boeken, muziek, werk, portemonnee, vakantie, relaties, kunst, cultuur en ga zo maar door. Onze Vader kent je als compleet mens en transformeert je als complete persoon. Hij wil dat zijn genade overal in doordringt, zodat Hij alles kan zegenen wat jou tot jou maakt.

Niets van jouw leefwereld is verwerpelijk voor Hem, als je Hem erin kent (1 Tim. 4:4-5). Hij heeft het allemaal gereinigd, om het geheiligd aan je terug te geven en tot bloei te brengen. Hij zegent het om het vrucht te laten opbrengen: de waarde van jouw bezit vermenigvuldigt zich onder zijn handen.

Jouw innerlijk leven, maar net zo goed je bezittingen, je werk en je omgeving gebruikt de Vader om vrucht te dragen. Daarin wordt Hij verheerlijkt (Joh. 15:8). ‘Jij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draag je vrucht, je bladeren verdorren niet. Al wat jij doet komt tot bloei’ (Ps. 1:3).

Toen Zacheüs Jezus toeliet in zijn bestaan, werd niet alleen hijzelf gered, maar zijn hele huis (Luc. 19:9).