God ziet in ons het kruis

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen.

Efeziërs 3:18

Als God de Israëlieten bevrijdt uit de slavernij van Egypte, moeten ze zich bij hun vertrek groeperen. Ze zullen in die vorm door de woestijn geleid worden naar het beloofde land (Ex. 7:4, 12:17, 41, 51). We weten hoe Israël er gegroepeerd uit zag. Drie stammen links, drie stammen rechts, de drie kleinste stammen voorop en de drie grootste stammen achteraan (Num. 2). In dezelfde kruisvorm kampeerden ze onderweg, met de tabernakel in het midden (Num. 2:1, 17, 34).

Als God naar zijn volk keek, zag Hij een kruis. Israël bewoog zich voort in kruisvorm en rustte in kruisvorm.

‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ (Ex. 14:14).

Het herinnerde God eraan wat Hij met Jezus zou volbrengen. Het kruis heeft ons bevrijd uit de slavernij van alles wat we moeten verdienen en alles waar we tekort aan hebben. Het heeft ons uit de woestijn geleid naar het beloofde land. Zo ziet God zijn volk, zijn gemeente onder het kruis. Het is opgericht als het teken van zijn liefde voor jou en mij en heel zijn kerk.

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Ef. 3:18-19).

Jezus kennen is volstromen van zijn volheid. De kerk onder het kruis stroomt daar vol mee.

Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (Ef. 3:19).

Johannes 19:31-42 Matteüs 27:51-66 Marcus 15:38-47 Lucas 23:47-55