Gods Geest verandert je

Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.
2 Tessalonicenzen 2:13


Het was Gods initiatief dat Hij jou transformeerde tot zijn kind. Je bent door Hem uitgekozen. Vanaf het begin heeft Hij aan mensen gedacht die Hij in Jezus heilig kon verklaren voor Zichzelf (Ef. 1:4-6). Wat een genade!

God heeft er voor gezorgd dat je wat Hem betreft heilig bent. Dankzij Jezus. Hij heeft er ook voor gezorgd dat je steeds meer als een heilige gaat leven. Door de heilige Geest. De heilige Geest leert je hoe je leven moet, van binnenuit. Hij leidt je in alle waarheid (Joh. 14:17, 16:13).

Wat de wet niet kon (‘de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht’, Hebr. 7:19), kan Gods Geest wel. Hij heiligt ons (Rom. 15:16).

Niet alleen jouw positie heb je aan God te danken, maar ook de uitwerking van dat nieuwe leven in de praktijk.  

‘Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig’ lezen we (1 Kor. 1:30b). Dat is voor Joden aanstootgevend, want die zoeken hun heiliging in hun inspanningen om de wet te houden, en voor heidenen dwaasheid, want je bepaalt toch gewoon zelf hoe je leeft (1 Kor. 1:23).

‘Maar wij hebben hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid geschonken heeft’ (1 Kor. 15:16).