Radicale genade

Iedereen wordt door genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen.
Romeinen 3:24a


En, heb je de afgelopen dagen weer goed je best gedaan voor God? En verwacht je dat Hij nu over de brug zal komen om je te belonen? Vergeet het maar, want dan mis je de genade.

Je kunt het niet vaak genoeg horen: de basis waarop je voor God mag bestaan is Zijn genade. Het is Zijn onverdiende gunst dat Hij je heeft aangenomen en goedgekeurd. Hij heeft je rechtvaardig verklaard omdat Hij dat zo wilde. Jouw goede gedrag heeft daar niets mee te maken en voegt daar niets aan toe. Alleen als je al je eigen verdiensten achter je laat en niet meer naar een beloning toewerkt gaat die genade zijn zegen in je leven verspreiden. Je kunt hem alleen maar gratis en voor niets ontvangen.

‘Kunnen we ons nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten’ (Rom. 3:27).

Ons werelds denken zegt dat je nooit iets zomaar krijgt. Alles is voorwaardelijk. Maar God gaat je als een rechtvaardige behandelen en zegenen als je anders gaat denken. Het draait in Zijn koninkrijk allemaal om het perfect volbrachte werk van Jezus die mogelijk maakt wat jij niet kunt.

‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt door genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost’ (Rom. 3:23-24).

Tip – Denk nooit meer in termen van prestatie-en-beloning in je omgang met God. Denk in termen van onverdiende-gunst-die-je-mag-ontvangen.