Trek die nieuwe mens aan!

U moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Efeziërs 4:24


Jij bent een nieuwe mens, een nieuwe schepping, uit God geboren. En wat uit God geboren is, is Gods eigendom. Hij heeft jou in Jezus geschapen tot zijn kind, zodat Hij jou met zijn vaderliefde kan omarmen.

En luister dan wat zijn Geest jou influistert. Je bent in Gods ogen gerechtvaardigd. Goedgekeurd om al zijn zegingen te ontvangen. Je bent rein en heilig verklaard door Hem, zodat Hij je kan koesteren als zijn grote liefde. De zonde kan daar niet tussen komen, want zijn genade is genoeg.

Wat loop je dan nog te tobben over jezelf? Wat maak je je bezorgd over je toekomst? Waarom ben je bang dat de zonde sterker is dan het bloed van Jezus? Kijk naar Hem. Herhaal zijn Woord. Vul je met zijn liefde. En vergeet dat oude leven, die oude mens.  

‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen’ (Ef. 4:22).

God heeft je verbonden met het infuus van Jezus’ bloed. Zijn Geest vernieuwt je dagelijks. Je bent in Jezus. Blijf je bewust van dat ruimtepak waarin je mag rondwandelen en waarin je alle voorzieningen krijgt die je nodig hebt. Je mag rondlopen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid, staat er. De rechtvaardigheid en heiligheid van Jezus.

‘Uw geest en uw denken moeten voortdurend vernieuwd worden’ (Ef. 4:23).