Gods goedheid ondanks …

Weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Romeinen 2:4


Wat is dat toch, dat God mensen zegent ondanks hun miskleunen? Abraham kwam rijker terug uit Egypte (Gen. 12:16). Isaak kwam rijker terug uit Gerar (Gen. 26:12-14). Jakob kwam veel rijker terug uit Paddan-Aram dan toen hij zijn ouderlijk huis ontvluchtte (Gen. 31:17-18). En hij kreeg er de volle erfenis van Isaak bovenop. Ondanks zijn stommiteiten.

Waarom overlaadt God zijn kinderen desondanks met zegen? Het is zijn goedheid.

Isaak woont in Hebron, de verbondsplaats. Het was daar onder de eiken van Mamre dat God met Abraham sprak (Gen. 18:1, 35:27). Jakob hoort onderweg dezelfde beloften, maar daar in Hebron worden die concreet bevestigd. Als hij teruggekeerd is krijgt hij hier de erfenis van zijn vader.

In Handelingen lezen we over allerlei wonderen. Die gebeuren omdat de God van Abraham, Isaak en Jakob Jezus daarmee eert.  

Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen (Hand. 3:13).

Jezus heeft Gods erfenis die Hij sinds de aartsvaders aan zijn kinderen beloofd heeft beschikbaar gesteld. Het strekt Jezus tot eer als we die daadwerkelijk ontvangen, omdat Hij het werk dat God Hem had opgedragen helemaal perfect heeft afgemaakt.

Hoe ontvang je die? Door dank U wel te zeggen. In geloof. Om te beginnen mag je geloven dat God je fouten niet afstraft, maar je juist vergeeft. Vervolgens mag je erop vertrouwen dat God je op alle terreinen van je leven gaat zegenen. Die goedheid verandert je. Echt: God leert je zijn wil door je te zegenen.

Het wordt tijd dat je ruimer gaat denken over Gods goedheid.