Gods kunstenaars

‘Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Matteüs 13:9

Kunst en kunstenaars hebben een prominente plaats in de Bijbel. Niet zo verwonderlijk, als mensen zich laten inspireren door de Grote Kunstenaar, God zelf.

Adam geeft namen aan de dieren: een geweldige creatieve prestatie. In Genesis 4 maken we kennis met de eerste musicus: Jubal. Jozef krijgt een kleurrijk gewaad: een kwalitatief modeontwerp. Mozes schrijft liederen. Zijn zus Mirjam is een danseres. Bij het ontwerpen en vervaardigen van de tabernakel worden twee kunstenaars ingeschakeld: Besaleël en Oholiab. David wordt al op jonge leeftijd aangeduid als componist en musicus. Salomo stelt allerlei kunstenaars aan voor de bouw van de tempel. In de krijgsmacht van Israël krijgen van begin af aan musici een strategische plaats toebedeeld. Net als in de tempeldienst.

Jeremia voegt aan zijn gesproken en geschreven werk een extra dimensie toe. Hij beeldt zijn boodschap uit met een linnen gordel, kruiken, jukken, een steen. Ezechiël is naast priester, profeet en schrijver, ook nog acteur, die complete voorstellingen geeft, soms honderden dagen achtereen. Hij acteert als kok, kapper, vluchteling en wegenbouwer. Habakuk maakt een reclamebord van zijn boodschap dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Onder de bijbelschrijvers zijn heel wat literaire kunstenaars, zoals Jesaja, Jeremia, Jona, Lucas en de onbekende schrijver van het boek Job.

En dan Jezus. Hij treedt op als meesterverteller, en stelt zich steeds weer creatief en verrassend op. Zijn levensgeschiedenis zou je een dramatisch schouwspel van het hoogste niveau kunnen noemen. En zijn kruis is beslist het krachtigste beeldmerk van het universum.

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon (Hebr. 1:1-2).

In de Bijbel is kunst prominent aanwezig. Omdat God zo veel te vertellen heeft!