Gods verrassende creativiteit

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord …

1 Korintiërs 2:9

We leven in een tijd waarin alles nuttig en effectief moet zijn. Kom daarom niet aan met de suggestie dat spel en creativiteit iets te betekenen hebben. Maar wat als de Here God zelf vol creativiteit zit?

God schiep spelenderwijs: Hij had er plezier in. Dat spelplezier werd een refrein in Genesis 1: het was goed, heel goed. In dat plezier komt God dichtbij. Het is zijn manier om iets van Zichzelf te tonen.

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken (Rom. 1:20).

Gods scheppingskracht spreekt en brengt zijn wezen tot uitdrukking.

De hemel verhaalt van Gods majesteit,

het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

de dag zegt het voort aan de dag die komt,

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord

gehoord, het is een spraak zonder klank.

Over heel de aarde gaat hun stem,

tot aan het einde van de wereld hun taal

(Ps. 19:2-5).

God zet zijn creativiteit in om contact te maken en om dat contact te beleven, te vieren. De dierenwereld, het plantenrijk, zelfs de onbezielde dingen bejubelen allemaal dat contact. Ook de bouw van de tabernakel (de ontmoetingstent) was daarvoor bedoeld.

‘Daar zal ik jullie ontmoeten om met jou te spreken’ (Ex. 29:42).

God gebruikt zijn creativiteit dus om contact met ons te zoeken en te onderhouden. Neem het kruis. Was het herstel in het contact dat Hij door Jezus met ons aanbracht niet de ultieme creatieve daad?

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft (1 Kor. 2:9).