Laat je verrassen

Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Filippenzen 4:4

Creativiteit beïnvloedt de gemeenschap van mensen op minstens drie manieren. Het gaat om drie manieren van zien.

Ten eerste helpt creativiteit ons om onszelf beter te zien. In het spel leer je je identiteit beter kennen, je unieke eigenschappen, denkbeelden en gevoeligheden. Het stimuleert je zelfbewustzijn.

Ten tweede helpt creativiteit ons om de dingen om ons heen beter te zien. Het maakt je vrij en onafhankelijk in je beoordeling van situaties en personen. Je staat open voor het onverwachte, voor variatie en spontaniteit.

Ten derde stimuleert creativiteit ons om de dingen op een ándere manier te zien. Het helpt je om speels, opgewekt, opgelucht te leven, omdat je de dingen van een andere kant kunt bekijken. Je bent niet voor één gat te vangen.

Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! (Jes. 42:18).

Het is opvallend dat Paulus in de moeilijkste omstandigheden (hij zat gevangen) in zijn brief aan de Filippenzen zijn lezers blijft aansporen om blij te zijn. Hij had een creatieve, geïnspireerde kijk op de situatie: Gods Geest wekte hem op om zich ondanks alles te verheugen.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd (Filip. 4:4-6).