Gods oplossing na de scheiding

‘Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.’
Jesaja 54:7

Door heel het Oude Testament kun je Gods worsteling volgen met zijn ontrouwe geliefde. Uiteindelijk loopt het uit op een echtscheiding. Israël, Gods bruid, wordt uit haar huis gezet, uit het beloofde land. Wat een drama! God houdt van zijn volk, maar kan dit ooit nog goed komen?

‘Als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen?’ (Jer. 3:1).

Toch komt God met een oplossing. Een verrassing voor Israël, maar ook voor de hele wereld!

Een huwelijk kan volgens de wet eindigen als er ontrouw en verharding in het spel is (Deut. 24:1). Zo ver was het inderdaad gekomen met Israël. Maar een huwelijkscontract wordt ook ontbonden als een van de partners sterft (Lev. 20:10). En zo ver ging God.

God kon van zijn kant de scheiding maar op één manier ongedaan maken. Alleen door te sterven kon Hij opnieuw trouwen met zijn volk. Daarom stierf Jezus als bruidegom voor zijn bruid.

‘Er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald’ (Luc. 5:35).

Het oude verbond werd ontbonden toen Jezus stierf. Zo kon Hij een nieuw huwelijksverbond instellen.   

Jezus stierf om toch te kunnen trouwen. Nu niet alleen met Israël, maar ook met mensen uit alle volken. Wat een ontknoping! Iedereen die het oude achter zich laat door samen met Jezus te sterven, mag met Hem verbonden worden in dit nieuwe huwelijksgeluk.

Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt (Rom. 7:4).