Gods Vaderliefde

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Psalm 103:13


Goedemorgen, goedemorgen. Laten we op deze mooie morgen nog een keer naar Psalm 103 kijken. Die prachtige psalm die blootlegt wat er in Gods hart leeft: overvloedige genade.

In het Oude Testament treedt God nogal eens op als Rechter. Het volk vroeg om de wet. Het wilde zich aan regels houden, omdat het daar meer vertrouwen in had dan in een intieme relatie met God. Religie houdt zich per definitie bezig met leefregels, moraal, normen en waarden. Maar God houdt zich bezig met een relatie, zodat mensen zijn kinderen kunnen worden en zich zo zullen gaan gedragen.

God is niet allereerst een Rechter. Hij is onze Vader. Hij vraagt niet in de eerste plaats ontzag voor zijn regels. Hij vraagt ontzag voor zijn vaderschap. Ondanks het feit dat Hij in het oude verbond vaak overkomt als Rechter, zien we telkens weer zijn vaderhart spreken. Lees wat er staat: ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’ Liefdevol als een vader, dat is onze hemelse Vader. Zo wil Hij ontzag ontvangen.

Er is geen enkele reden om God niet als Vader te kennen. Dankzij Jezus speelt de wet geen rol meer om bij God te komen. Jezus’ missie was om ons God de Vader te tonen (Joh. 14:7). Dat heeft Hij perfect gedaan. Hij kan elke barrière wegnemen die Gods vaderhart in de weg staat. Laat zijn genade het werk doen.

‘Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ (vers 14). Maar voor hem is de zonde geen beletsel om ons als zijn kinderen aan te nemen. Hij schenkt ons de natuur van zijn Zoon Jezus.

Wees ook vandaag weer doordrongen van zijn genade en liefde, dan zul je leven als zijn kind. Hij is jouw Vader!