Goed geloof geeft een goed leven

‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’

Matteüs 12:34

Goed geloof brengt goed leven voort, zoals een goede boom goede vrucht.

‘Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom’ (Mat. 12:33).

Goed geloof is een diep besef hoe geliefd jij bent door God de Vader als zijn kind.

Goed geloof is dat zijn liefde niet van jouw daden afhangt, niet van jouw inspanningen en zelfs niet van jouw tekorten en zonden, maar van zijn keuze voor jou. Goed geloof is dat je gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan in zijn leven. Goed geloof is dat je weet dat je voorgoed gerechtvaardigd bent in Jezus, gekwalificeerd om zo te zijn als Hij. Goed geloof levert de rijkdom op om goed te leven.

‘Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn’ (Mat. 12:35).

Het gaat God altijd eerst om wie je bent, dan pas om wat je doet. Eerst stelt Hij jouw positie veilig in Jezus, dan werkt Hij die door zijn Geest uit in de praktijk. Je bent geen goed mens omdat je het perse altijd goed doet, maar omdat God je heeft goedgekeurd dankzij Jezus. Dat maakt een ander mens van je, die anders gaat handelen. Als je weet dat je heilig bent in Jezus, dan zal de heilige Geest zijn heiligende werk doen. Hij brengt kostelijke vrucht voort (Gal. 5:22). Goed geloof wordt zichtbaar in goede daden en goede woorden.

Matteüs 12:33-45