Het getuigenis van de heilige Geest

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 8:16 (NBG ’51)

Wie de heilige Geest dwars zit en ontkent kan geen vergeving ontvangen, zegt Jezus (Mat. 12:32). Wat betekent dat dan, zondigen tegen de heilige Geest? Dat is Jezus afwijzen. Het kruis negeren. Aan zijn dood en opstanding voorbijgaan. Zijn redding laten liggen. Dan maak je geen gebruik van de vergeving waar Gods Geest je juist van wil overtuigen.

De heilige Geest wijst namelijk altijd op Jezus en zijn volbrachte werk. Jezus noemt de heilige Geest dan ook onze pleitbezorger. Hij komt als een advocaat voor ons op, door van Jezus te getuigen.

‘Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen’ (Joh. 15:26).

De heilige Geest bevestigt de waarheid dat dankzij Jezus elke aanklacht over ons ongeldig is verklaard. We worden niet meer veroordeeld. Maar heb je Jezus afgewezen, dan heb je dus ook het getuigenis van de heilige Geest over Jezus afgewezen, en blijft het oordeel staan.

‘Wie de Geest lastert, kan niet worden vergeven’ (Mat. 12:31).

Heb je Jezus aanvaard, dan kun je niet meer zondigen tegen de heilige Geest. Integendeel, dan bevestigt Hij juist het werk van Jezus in jou: Hij heeft jou vergeven, jij bent Gods geliefde kind geworden, Hij is en blijft voor eeuwig jouw hemelse Vader!

U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Rom. 8:15).

Matteüs 12:22-32 Marcus 3:20-30