Groei – Abrahams ontwikkeling

Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Jakobus 2:23

God gaf Abraham een paspoort voor het beloofde land en de verzekering voor een veilige reis. Onderweg veranderde die reis in een avontuur waarin Abraham met de Eeuwige optrok en intimiteit met Hem beleefde. Hij vond God zelfs voor zijn tent.

Abraham werd door God gezegend. Hij werd rijker en rijker. Hij kreeg beloften van God en werd zich er steeds meer bewust van wie hij was in Gods ogen.

Abraham zou als aartsvader veel vrucht dragen. God bevestigde dat toen hij Isaak kreeg. Abraham stierf verzadigd van het leven (Genesis 12-25).

Abraham is onze geloofsvader geworden (Romeinen 4:13-25, Galaten 3:6-9). Zoals hij omging met God, zo mogen wij met God omgaan. En zoals hij door God gezegend werd, zo zullen wij gezegend worden.

Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend (Galaten 3:6-9).

Jij en ik beleven net zo’n reis, onze levensreis. Die is vol beloften. Daar kom je achter in je intieme omgang met God. Je wilt daarom niet over Hem discussiëren of filosoferen, maar met Hem optrekken. Je wilt weten dat Hij je zijn vriend noemt. Blijf dus naar Hem luisteren!

Wink – Het kind neemt altijd de naaste volwassene als model; Gods kinderen volgen Jezus.