Groei – God houdt van jouw verhaal

‘Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.’ Openbaring 3:5

God wordt in de Bijbel wel voorgesteld als een verzamelaar van verhalen. Hij houdt boeken met levensverhalen bij. Ook jouw levensverhaal.

God ziet hoe jouw verhaal gekleurd werd door het gezin waarin je bent opgegroeid, jouw plaats in je grotere familieverband, de omstandigheden waarin je leeft, de tijdgeest. Hij leeft mee met de keuzes die je daarin maakt. Hij wil dat je zult weten dat niets vastligt en niets onherroepelijk is, maar dat je telkens verder kunt met jouw verhaal vanaf het punt dat er iets misging.

Hij is bewogen met jouw moeiten en teleurstellingen, blij met jouw blijdschap, verheugd over jouw geloof dat Hij er in alles bij is.

Hij wil graag dat je zult weten dat jouw levensverhaal al helemaal goedgekeurd is, omdat Jezus tijdens het schrijven voor je instaat. Mensen die niet met Jezus zijn opgestaan zullen op grond van hun daden door God beoordeeld worden, maar jouw naam staat opgetekend in het boek van het leven, waar niemand je ooit nog uit kan schrappen (Openbaring 20:11-15).

Zie je een ontwikkeling in jouw levensverhaal? God wil vooral dat je ontdekt dat Hij daar steeds meer van Jezus’ heerlijkheid in brengt. In alle situaties die zich voordoen en alle keuzes die je maakt zit daar de groei.

Dit is het geheim van de ontwikkeling van jouw verhaal: dat je bestemd bent voor glorie.

Wink – God houdt een boek bij vol goede herinneringen over jou – om je te prijzen.