Groei – Hoe je groeit in je positie

Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus. Efeziërs 2:6 (WV).

Wil je groeien in het leven dat God je gunt? Wees je dan steeds meer bewust van de positie die God je gegeven heeft. Denk je ook vandaag weer in dat Hij je een zetel in de hemel heeft aangeboden waarop je alles mag aannemen wat Jezus voor je heeft volbracht.

Wil je groeien? Kom dan van je aardse stoel af en ga zitten op je hemelse stoel. Stel het je voor.

  • Op jouw aardse stoel was je een zondaar, op je hemelse stoel ben je een kind van God.
  • Op je aardse stoel moest je aan de wet voldoen voor je geluk en voorspoed, op je hemelse stoel ontvang je voortdurend genade, Gods onverdiende gunst.
  • Op je aardse stoel was er altijd dreiging van veroordeling, op je hemelse stoel ben je voor eens en altijd gerechtvaardigd, goedgekeurd.
  • Op je aardse stoel werd je moe van al je streven, op je hemelse stoel is er altijd rust en nieuwe energie beschikbaar.
  • Op je aardse stoel had de dood het laatste woord, maar ben je met Jezus opgestaan en gaan zitten in je hemelse positie, dan zul je steeds meer het leven gaan leven dat God je gunt.

Blijf je plek in de hemel opzoeken. Daar hoor je wie je bent en dat helpt je om te groeien in je nieuwe, hemelse identiteit.

Stiltetip – Stel je voor hoe je in de hemel bij Jezus zit. Hoe Hij je daar influistert wie je bent. Hoe je daarvan opknapt. Zie en zeg: ‘Dank U voor mijn positie. Ik heb mijn plek in de hemel bij U.’