Groei – God resoneert in jou

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16 (HSV)

In de regelmaat van je omgang met God zit je groeikracht. En soms ook je groeispurt. Want in die routine kun je zomaar verrast worden door een piekervaring. De meeste bidders kunnen je erover vertellen. Ze werden er intens door geraakt. Door een epifanie, een Godsopenbaring.

Misschien herken je wat ik bedoel. Gods aanwezigheid komt op zo’n moment echt bij je binnen. Je kunt zo’n ervaring vergelijken met het geluid van een muziekinstrument dat plotseling gaat resoneren in een ander voorwerp. Er is een bijzondere afstemming, waarin de toon opnieuw gevormd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een glas dat mee gaat trillen met de hoge tonen van een fluit, of je eigen buik met de lage tonen van een bas. Gods tegenwoordigheid kan zich zo in jou manifesteren dat je erdoor bewogen raakt. Dat Hij er is!

Het is onmogelijk om zo’n weerklank bij jezelf op te wekken. Jezus was altijd al bij je en zelfs in je – dat geloofde je en wist je –, maar op zo’n moment schenkt Hij je ook die ervaring. Je beleeft een geluk dat je niet kende. Noem het hemelse vrede, vreugde, verwondering. Het komt in ieder geval dieper binnen dan wat je via de bekende vijf of zes zintuigen kunt waarnemen en met je verstand kunt analyseren. Dit is intenser. Overtuigender ook. Aangrijpend. Het is Gods Geest, die met jouw geest resoneert dat je er mag zijn – en wel als Gods geliefde kind.

Stiltetip – Wees ook vandaag weer gewoon een half uur in Gods aanwezigheid. Zoek geen ervaring, maar rust in Hem. Hij zal zich aan je bekendmaken. Zie en zeg: ‘Ik rust in U. U doorstroomt mij met uw Geest’.