Groei – Hoe je groeit in liefde

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 2 Tessalonicenzen 1:3

Hoe groei je in liefde? Door het inzicht en de fijngevoeligheid waarmee je afgestemd bent op Jezus en op mensen. Naarmate je meer doordrongen bent van Jezus’ liefde voor jou, des te beter zul je dat besef zult kunnen inzetten in je relaties.

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God (Filippenzen 1:9-10).

Wie helpt je om je kennis van God om te zetten in de praktijk? Gods Geest die je daarvoor de wijsheid en het inzicht geeft. Hij woont in je. Hij leert je hoe geliefd je bent, hoe je zijn liefde kunt aanwenden voor andere mensen en hoe je daarin kunt volharden.

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen (Kolossenzen 1:9-10).

Wink – Alle beloften van God liggen besloten in de liefde, daarom worden ze werkelijkheid in intimiteit.