Groei – Verwelkom de seizoenen

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Prediker 3:1

Ons leven kent seizoenen. Soms beleef je alles in een stroomversnelling, een andere keer lijkt alles stil te staan. Enerverende periodes worden afgewisseld door saaie tijden, spannende door moeizame. Ze lijken tegenstijdig, maar je hebt ze allemaal nodig voor je groei. Kijk maar naar een boom: die kan ook niet zonder zomer, herfst, winter, lente.

God weet dat je de ene keer nieuwe prikkels kunt gebruiken om vooruit te komen, een andere keer juist weer rust om alles te verwerken. En elk moment weet Hij vruchtbaar te maken. Jij bent als die wonderboom uit Psalm 1.

Hij is als een boom,
geworteld aan stromend water,
die elk seizoen opnieuw vrucht draagt;
nooit zullen zijn bladeren verdorren,
alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde
(Psalm 1:3, WV).

Mag God jouw agenda beheren? Mag Hij jou door je levensseizoenen heen leiden? Kun je Hem danken voor nieuwe uitdagingen en voor momenten van ogenschijnlijke stilstand?

Je mag in die verschillende periodes Gods zegenende aanwezigheid blijven verwachten. Let maar op, Hij maakt ze stuk voor stuk kostbaar. Of je nu zit, loopt of rent, Hij zorgt voor de groeikracht én voor de vrucht.

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput
(Jesaja 40:31).

Stiltetip – Dank God voor dit moment van je leven. Zie en zeg: ‘Ik geniet elk moment van uw goedheid. Ik draag ook nu weer vrucht’.