Gruwel wordt glorie

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht: hij neemt hun wandaden op zich.

Jesaja 53:11b

Hier zie je een van de meest indrukwekkende uitbeeldingen van het lijden van Jezus. Links ondersteunt Johannes Jezus’ moeder Maria en lijdt Maria van Magdala met Jezus mee. Rechts wijst Johannes de Doper Jezus aan als het lam van God. Maar alle aandacht is gericht op het verkrampte lichaam van Jezus aan het ruwhouten kruis.

Het lijden van Jezus wordt in het Nieuwe Testament met weinig woorden weergegeven. In het Oude Testament lees je er meer over. Je wordt vanuit die benauwde uren aan het kruis meegevoerd in een wijds toekomstperspectief. Zoals in Psalm 22, waar na het kruismoment de uitroep klinkt: ‘Zijn gerechtigheid zal verkondigd worden aan volgende generaties, omdat Hij het heeft volbracht’ (Ps. 22:32). Jesaja 53 vertelt uitvoerig wat Jezus met zijn lijden dan wel heeft volbracht.

Hij was daar op dat moment veracht, van mensen verlaten en niet om aan te zien, zegt de profeet. Door God verstoten, door een onrechtvaardig vonnis weggenomen. Waarom? Om met ons te ruilen. Om onze zonden werd Hij doorboord. Voor onze schuld offerde Hij zijn leven. Onze ziekte droeg Hij, ons lijden. Zijn striemen brachten ons genezing. Zijn straf werd onze vrede. De tuchtinging die Hij onderging was voor ons welzijn.

Kijk hoe Gods gerechtigheid tot stand kwam: Jezus werd vernedederd, zodat wij verhoogd zouden worden als zijn nakomelingen. Niemand ging dieper dan Hij, om ons hoger op te tillen. Door zijn toedoen slaagde wat God als Vader wilde: dat we als zijn kinderen zouden delen in zijn glorie.

Tip – Lees zelf Psalm 22 en Jesaja 53 bij het bekijken van deze plaat.

(Schilderij) Grünewald – Kruisiging (1515, Isenheimer Altar, Musee d’Unterlinde, Colmar)