Hart – Anders denken verandert je hart

Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Romeinen 12:2

Soms zeg je dingen waar je zelf van schrikt. Leeft dat echt binnenin je? Soms haal je je dingen in het hoofd die niet normaal zijn. Wat is er met je aan de hand?

‘Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster’ (Matteüs 15:18-19 WV).

Wat er in je hart zit, komt eruit. Als er pijn zit, ga je gekke dingen doen. Je wilt van die pijn af, maar je weet niet hoe. Je denkt dat je je gedrag moet veranderen, maar dat verandert je hart niet. Er is geen gedragscode, protocol, opvoedingsmethode, straf, gevangenis en geen wet die je hart kan veranderen.

Wat je in je hart gelooft, dat zul je zijn.
Als God mag zeggen hoe Hij over je denkt, zal dat je veranderen. Eerst je hart, maar dan ook je gedrag.

Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt (Romeinen 12:2).

God wil het goede, welgevallige en volmaakte voor je. Die wil is in vervulling gegaan toen Hij Jezus aan jou gaf. Je ontving een nieuw hart, waar Jezus in woont. Hij maakt een ander mens van je.

Stiltetip – Waar stem jij je op af? Geloof dat Jezus in je hart woont. Zie en zeg: ‘U woont in mijn hart’.