Hart – Jezus is thuis in jouw hart

… zodat Christus door het geloof woont in uw hart.
Efeziërs 3:17 (WV)

De wetenschap zou graag met behulp van computers een superbrein creëren. Maar een brein zonder hart wordt nooit een mens.

De Bijbel zegt dat in het bloed het leven zit (Deuteronomium 12:23). Het pulserende ritme van het hart, de toestroom van bloed en onze regelmatige ademhaling verlenen de mens zijn levenskracht.

De Bijbel definieert het innerlijk leven van de mens op verschillende manieren. Het meest gebruikte woord daarvoor is het hart. Daarnaast wordt ook wel de ziel genoemd.
Je zou de ziel het bewuste leven kunnen noemen: alles wat zich aanwijsbaar afspeelt in verstand, gevoel en wil. Het hart is het minder bewuste deel van ons innerlijk, dat onze ziel motiveert.
Wat er zich in ons hart afspeelt blijft een raadsel.

Ja, ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk (Psalm 64:7, NBG’51).

Maar ook al is ons hart zelfs voor onszelf dus niet te doorgronden, toch kun je het met al zijn geheime overleggingen openen voor God.

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser (Psalm 19:15).

Dit gebed heeft Jezus verhoord toen Hij in je hart kwam wonen. Je bent dankzij Hem voor God welgevallig geworden. Geloof dan ook dat Hij van je hart een veilige plek gemaakt heeft waarin Hij zich thuisvoelt!

Wink – Zie je Jezus, dan zie je Gods hart voor jou: jij bent net zo geliefd.