Hart – Jouw hartsconditie

‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’
Matteüs 5:8

Het is vreemd dat de meeste mensen zoveel aandacht besteden aan de conditie van hun uiterlijk, hun lichamelijke gezondheid, hun financiële welstand, hun denkvermogen en hun goede gevoel, maar niet of nauwelijks aan de conditie van hun hart. Het lijkt alsof we voortdurend van ons hart worden afgeleid, terwijl dat toch de bron van ons bestaan is. Onze hartsconditie bepaalt de conditie van ons leven!

Hoe werk je aan een goede hartsconditie?

Het geheim van een gezonde hartsconditie vind je bij degene met het meest gezonde hart. Bij Jezus.
Jouw hart kan zich verbinden met zijn hart.

Alles wat je denkt, doet en bent wordt aangestuurd vanuit je hart. Gods Geest doet daar zijn werk. In jouw stille omgang met Jezus word je je bewust van zijn inwoning.

Wat gebeurt daar dus met jou? Je gaat steeds meer ervaren dat de afstand tussen God en jou is weggenomen. Er is een bijzondere afstemming ontstaan. Zijn liefde heeft het verkeer tussen Hem en jou overgenomen. Hij heeft vrede en rust gebracht.
De problemen die je misschien in je hart meedroeg vervagen en verdwijnen langzaam maar zeker. Je krijgt een opgeruimd hart, dat al het goede kan toelaten dat God wil geven. Die zegen komt gewoon naar je toe, zonder moeite. Je zult daar steeds meer van gaan genieten.

De meditaties in dit boek helpen je om je bewust te zijn van de hartsverbinding tussen Jezus en jou.
Je merkt het diep vanbinnen: je raakt in je hart steeds meer overtuigd van Gods liefde en genade. Dus ga je steeds meer het leven leven dat God je gunt.

Stiltetip – Neem de tijd, zoek de stilte, houd vol. Zie en zeg: ‘Jezus, U woont in mijn hart’.