Heb elkaar lief

 

‘Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’
Johannes 13:34


Jezus introduceert een nieuw gebod. Bij het oude gebod moest de liefde uit jezelf komen (‘Heb je naaste lief als jezelf’). Bij het nieuwe gebod ontvang je liefde van Hem. Dat is een liefde die niet van jezelf afhangt. Het gaat om Jezus’ liefde, die jij in je hebt dankzij zijn Geest (Gal. 5:22).

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 13:35).

Het is die liefde, vrij van elke veroordeling, waarover anderen zich zullen verbazen.

‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:34).

Paulus schrijft dat we elkaar niet meer op de weegschaal van de wet moeten leggen: wie is er goed, wie beter, wie de beste, en wie is er slecht? Nee, omdat er in Jezus geen veroordeling meer is, zijn we vrijgemaakt van de wet (Rom. 8:1-4). We leven op het fundament van genade (Rom. 5:1-2).

Als Paulus in zijn brief aan de Romeinen elf hoofdstukken lang dat fundament erin heeft gehamerd, gaat hij in de laatste hoofdstukken verder met de consequenties daarvan voor de praktijk van ons dagelijks leven. Hoe gaan we met elkaar om? Zonder veroordeling dus.

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? (Rom. 14:10).

Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren (Rom. 14:13).

Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar (Rom. 14:19).