Je hebt het in je!

 

‘Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.’
Matteüs 7:20


Zolang je anderen nog veroordeelt, komt dat omdat je jezelf nog veroordeeld voelt. Door de bril waarmee je jezelf bekijkt bekijk je namelijk ook de ander. Je bent hen nog steeds aan het wegen en keuren omdat je bang bent dat je zelf gewogen en gekeurd zult worden. Pas als je daar vrij van bent, kun je anderen vrijlaten.

‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden’ (Mat. 7:1-2).

Hoe leer je leven zonder veroordeling? Het is een andere kwaliteit van leven, geen les die je kunt leren. Je hebt er een harttransplantatie voor nodig.

‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (Luc. 6:36-37).

Barmhartig zijn, niet oordelen, niet veroordelen, vergeven – hoe is het mogelijk om met die superkwaliteiten te leven? Hoe? Je hebt het gehoord. Jezus geeft duidelijk aan hoe. Het zijn kwaliteiten die van je hemelse Vader komen.

Hoe dus? Als je een kind van God bent geworden, heb je dat nieuwe hart ontvangen, inclusief die kwaliteiten. Het zijn de kwaliteiten van Gods Geest die je in je hebt.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22-23).

Jazeker, je hebt het in je!