Heb je dorst?

‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’
Johannes 7:37

Ben je moe? Sta je droog? Vraag je je af hoe God wil voorzien? Als je vandaag toch al een beetje woestijnzand tussen je tanden voelt knarsen, loop dan eens even achter Mozes aan. Binnen de kortste keren kom je terecht tussen mensen die ook zo’n dorst hebben, daar in de woestijn. Moet je horen wat God dan tegen Mozes zegt.

‘Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft’ (Ex. 17:5-6).

Daar heb je waar je naar zocht: water uit de rots om te drinken. Omdat Mozes erop geslagen heeft. Ja, daar heb je het, precies wat je nodig hebt voor vandaag: want die rots wijst op Jezus – die geslagen werd – aan het kruis.

Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus (1 Kor. 10:4).

Kijk. Jezus leed dorst aan het kruis – om ons van onze dorst te verlossen.

‘Ik heb dorst!’ (Joh. 19:28).

Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte – om onze tong los te maken.

En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Hand. 2:4).

Dankzij Jezus is Gods Geest beschikbaar gekomen. Water voor onderweg. Kracht in elke situatie. Energie om door te gaan.

Kijk naar de Rots die voor jou geslagen werd. Geef Gods Geest vervolgens de gelegenheid om door je heen te bruisen.