Helemaal gratis

Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug.
Jesaja 55:11

Luister nog eens beter naar wat Jezus roept: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! (Joh. 7:37).

Die roep hoor je ook al in Jesaja: Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft (Jes. 55:1).

Jezus benadrukt dat geloof rivieren in beweging brengt: ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’ (Joh. 7:37).

Geloven is genade verwachten. Gods onverdiende gunst. Zo gaat de profetie in Jesaja dan ook verder.

Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling (Jes. 55:1).

Gratis dus! God kun je niet benaderen met koopgedrag. Je kunt niets van Hem gedaan krijgen door goedbedoeld je best te doen, rituelen te onderhouden, of offers te brengen. Want dan is genade geen genade meer. Nee, het gaat erom dat je luistert en gelooft wat God zegt. Om dat te ontvangen.

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal (Jes. 55:2).

Geloven is luisteren naar God en ontdekken dat Hij woord houdt. Het is vertrouwen op zijn genade en beleven hoe die ontvankelijkheid vrucht draagt. Je hebt dan meer dan genoeg voor jezelf en ook nog over om door te geven. Want Gods woord is net als de regen die het land vruchtbaar maakt. Er is dan altijd zaad om te zaaien en brood om te eten. Gods woord is net zo gratis en net zo onherroepelijk (Jes. 55:10-11)