Overwinning gegarandeerd

‘De HEER is mijn banier.’
Exodus 17:15

Israël wordt bedreigd. De achterhoede van het volk wordt aangevallen. Is er nog vertrouwen op God? Leeft zijn woord? Wel bij Mozes. Hij zegt dat Jozua zich met een aantal mannen klaar moet maken voor de strijd. Zelf gaat hij rustig slapen.

De volgende dag klimt hij een heuvel op. Hij houdt zijn staf boven zijn hoofd als overwinningsteken. Als hij zijn armen laat zakken, dreigt Jozua te verliezen. Daarom gaat Mozes op een steen zitten en laat hij zich ondersteunen door Aäron en Chur. Zo houdt hij de staf stevig opgeheven. En zo verslaat Jozua de vijand (Ex. 17:8-16).

God bevestigt met deze overwinning zijn plan. Het moet opgetekend worden dat de vijand die Gods geliefde volk de weg wil versperren naar het beloofde land door Hem vernietigd zal worden.

‘Ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert’ (Ex. 17:14).

Mozes reageert daarop door een overwinningsteken te plaatsen. Hij benadrukt daar dat het de HEER zelf is die strijd voert tegen Amalek, ook voor de komende generaties (Ex. 17:16, Deut. 25:17-19). Vervolgens geeft hij die plek een naam.

‘De HEER is mijn banier’ (Ex. 17:15).

Het dal van die overwinning krijgt ook een naam. Refidim, ‘rustplaats’. Want wat een strijdtoneel dreigde te worden, werd een plaats om te rusten in Gods overwinning.

‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ (Ex. 14:14).