Hemel – Beloont God je werk?

‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’ Openbaring 22:12

Onze redding staat vast. We hebben dankzij Jezus onze plek in de hemel. Maar wie we daar zullen zijn wordt bepaald door wie we op aarde zijn geworden. Paulus vergelijkt ons leven met een huis dat we bouwen en meenemen de eeuwigheid in.

U bent een bouwwerk van God … Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf (1 Korintiërs 3:9b en 11).

Jouw fundament is Jezus, dat staat vast. Toch kun je daarop een slecht huis bouwen. Door slechte dingen te doen. Dat vermindert je glans in de hemel.

Of er op dat fundament nu verder gebouwd wordt met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is (1Korintiërs 3:12-13a).

Als Jezus beoordeeld heeft wat je met je leven gedaan hebt, zal blijken wat je ervan mee kan nemen de hemel in.

Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is (1 Korintiërs 3:13b).

Je bent voor eeuwig gered, maar jouw daden bepalen jouw beloning.

Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen (1 Korintiërs 3:14-15).