Hemel – Wat zullen we ons van ons aardse leven herinneren?

‘Hun daden vergezellen hen.’ Openbaring 14:13b

We zullen in de hemel niet alwetend zijn. Alleen God weet alles. Maar we zullen ook niet vergeetachtig zijn. Onze herinneringen worden niet uitgewist, maar vernieuwd.

God houdt in de hemel een gedenkboek bij, dus om te blijven herinneren.1 Jawel, de ellende van vroeger is vergeten.2 God zal ook niet meer aan onze zonden denken (dat doet hij nu al niet meer3). Onze tranen worden afgewist.4 Maar we zullen wel van onze daden en woorden weten, lezen we.5

Onze daden zullen ons in de hemel vergezellen.6 Onze beloning is gerelateerd aan wat we op aarde deden.7 Net als de kroon die we krijgen.8 We lopen zelfs in kleren rond die spreken van onze daden op aarde.9

Niets is voor niets geweest. Ook de wonden van Jezus zijn in de hemel nog steeds zichtbaar.10 De betekenis van alles wat hij voor ons in ons leven op aarde heeft gedaan zullen we alleen nog maar beter begrijpen. En ook wat voor invloed dat op ons had. Daarom zullen we nog meer reden hebben om God te eren voor alles wat hij deed.

‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige’ (Openbaring 15:3b).

1 Mal. 3:16, Ps. 139:16, Op. 20:12; 2 Jes. 65:16-17; 3 Heb. 10:14-18; 4 Op. 21:4; 5 Mat. 12:36, 2 Kor. 5:10; 6 Op. 14:13; 7 Luc. 6:35, Op. 2:26; 8 Op. 2:10; 9 Op. 19:7-8; 10 Joh. 20:27, Op. 5:6