Hemel – Wat is onze beloning?

Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen. Efeziërs 6:8a

We krijgen een beloning voor al het goede wat we in dit leven hebben gedaan. Want niets wat we doen is voor niets geweest. God is rechtvaardig. Jezus wil dat we zullen weten dat alles wat we denken en doen door onze Vader serieus genomen wordt. Hij prijst ons gelukkig vanwege de beloning die ons te wachten staat.

‘Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel’ (Matteüs 5:12a).

Maar wat is onze beloning? Niet onze eeuwige redding. Die krijgen we als genade. We zijn en blijven Gods kinderen, los van wat we doen. Toch spreekt de Bijbel regel- matig over een beloning. Het gaat om een erfenis. Die is gekoppeld aan hoe we hier in dit leven gebruik hebben gemaakt van Gods voorzieningen en daarin hebben volhard.

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht (Kolossenzen 1:12).

We hebben iets geweldigs om naartoe te leven. Een erfenis die kan groeien! Dat motiveert ons om elke morgen weer met plezier uit bed te springen.

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen (Kolossenzen 3:23-24a).